Podmienky registrácie

Súhlasím, že:

1. nebudem publikovať materiály, ktoré sú nepravdivé, urážlivé, nepresné, vulgárne, neznášanlivé, obscénne, znesväcujúce, sexuálne orientované, výhražné, agresívne, obmedzujúce osobnú slobodu alebo ináč porušujú zákony Slovenskej Republiky.
2. nebudem zverejňovať materiály chránené autorským právom pokiaľ nie som autorom alebo nemám súhlas autora.
3. nebudem obťažovanať nevyžiadanou poštou, veľkým množstvom nezmyselných príspevkov, reklamou, reťazovou poštou, pyramídovými hrami či agitáciou.

* Správca fóra nezodpovedá za obsah príspevkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek upraviť alebo zmazať príspevky porušujúce pravidlá fóra a/alebo zákony Slovenskej Republiky.